Ett hus och en himmel med moln.I en rapport till regeringen föreslår Boverket flera åtgärder för att förbättra tillgänglighet och användbarhet för människor med funktionsnedsättning. Dagens insatser är inte är tillräckligt omfattande, konstaterar myndigheten och pekar på flera områden där arbetet behöver bli bättre.

Framför allt handlar det om att göra den befintliga bebyggelsen tillgänglig. Inte minst gäller det bostadsbeståndet. Idag finns inget retroaktivt krav i lagstiftningen på det här området. Därför är möjligheten att driva igenom större förändringar begränsad, skriver Boverket, och menar att det finns ett behov av övergripande insatser för att förbättra tillgängligheten.

För att förbättra tillgängligheten i den befintliga bebyggelsen behövs dessutom bättre kunskap och teknik, anser Boverket. De metoder som används idag är i många fall gamla och ursprungligen avsedda för nyproduktion. Därför behövs ett samlat grepp på teknikutveckling och forskning om tillgänglighet, skriver Boverket.

Även nyproduktionen av bostäder dras med problem. Dagens regler som medger att tvåvåningshus får byggas utan hiss tycker Boverket ska ändras, och man vill också ändra reglerna så att alla entréer till småhus görs tillgängliga från början.

Myndigheten vill också utveckla metoder för att mäta tillgänglighet och dess utveckling över tid. Inte minst vill man ta fram sätt att mäta positiva effekter av ökad tillgänglighet. Genom att lyfta fram kostnadsbesparingar och affärsmässiga vinster vill man motverka synen att kraven på tillgänglighet bara för med sig utgifter.

Läs mer:

Hela rapporten finns hos Boverket »
Här hittar du fler artiklar om tillgänglighet »

Text:

Kommentarer är avstängda.