Stor träport med skylt brevid där det hänvisas till "handikappingång"
Särlösning 2013.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten har avstannat, visar ny undersökning.

Arbetet med tillgänglighet sköts med vänsterhanden i många kommuner. Det visar årets upplaga av assistansföretaget Humanas Tillgänglighetsbarometer.

Bolaget har bland annat frågat landets kommuner hur de arbetar med tillgänglighet i sitt planarbete och hur insatserna följs upp och utvärderas. Resultatet är inte upplyftande för den som drömmer om ett tillgängligt och användbart samhälle.

Bland anat visar undersökning att sex av tio kommuner saknar mål om tillgänglighet i sina översiktsplaner. Och fyra av tio kommuner svara nej på frågan om de försöker driva på privata aktörers arbete med tillgänglighet och användbarhet.
Till exempel är det få kommuner som har inventerat tillgängligheten till friskolorna.

Bara var sjätte kommun har utvärderat hela sitt arbete med tillgänglighet under de senaste tre åren. Var tredje har inte gjort någon utvärdering alls under samma tidsrymd.

Även när det gäller med handfasta frågor är det dåligt med aktivitet i många kommuner. Ungefär hälften av de de svarande kommunerna ställer inga krav på att uteserveringar ska vara tillgängliga och lika många saknar en plan för tillgängliga lekplatser.

Text:

Kommentarer är avstängda.