Regeringens planerade översyn av hur Försäkringskassans grundar sina beslut om assistansersättning måste snabbas på anser Socialutskottet. Enligt utskottet bör den utvärdering som Inspektionen för socialförsökringen ska göra delredovisas i december i år. Därefter ska regeringen återkomma till riksdagen med sin syn på vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Den tilltänkta utredningen ska ta fram ett underlag för att bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Både vid nybeviljande och vid den regelbundna tvåårsomprövningen.

Men det här räcker inte, enligt Vänsterpartiet.  De vill istället se en lagändring för att säkra rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning.
Regeringen bör skyndsamt fram ett förslag så att ursprungsintentionerna i LSS om möjligheten att leva ett liv som andra uppfylls, anser Vänsterpartiet.
– Lagen tolkas nu så snävt att hundratals personer har blivit av med sin assistans. För många är det en personlig katastrof när de inte längre kan leva som andra. En dom i regeringsrätten gör det svårt att ändra tolkningen av lagen och därför måste lagen ändras för att inte fler människor ska drabbas säger Eva Olofsson, Vänsterpartiets talesperson i funktionshinderfrågor i ett pressmeddelande.

Taggar: personlig assistans

Text:

Kommentarer är avstängda.