Agneta Broberg
Agneta Broberg, DO.
Foto: Jenny Jarnestedt

Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer en arbetsgivare som avbröt en rekrytering när det blev känt att den sökade hade multipel skleros, MS.

När arbetsgivaren, ett rederi, fick kännedom om den sökandes diagnos sållade de bort henne utan att göra någon aktuell och individuell bedömning av arbetsförmåga och möjlighet att få ett friskintyg för sjöfolk, menar DO.

Rederiet ska ha känt till att personen tidigare sagts upp från ett annat rederi på grund av tidigare symptom av sjukdomen vilket hindrade ett friskintyg.

DO anför dock att den sökande har en lindrig form av MS och har jobbat heltid under den senaste åren.

– Den här kvinnan har diskriminerats eftersom företaget inte gjorde en individuell prövning av hennes möjlighet att arbeta. Det är inte tillåtet att sålla bort en arbetssökande enbart grundat på en förmodad funktionsnedsättning, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i ett pressmeddelande.

DO menar att rederiet har missgynnat personen på grund av dennes funktionsnedsättning och kräver 75 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Text:

Kommentarer är avstängda.