Skolgård med barn som står på ledDagens lagstiftade regler om rätt till stöd- och anpassningsåtgärnder är otillräckliga, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO). Enligt lagstiftningen är det bara högskolor som har krav på skäliga stöd- och anpassningsuppgifter. För grundskolan eller gymnasiet finns inga sanktioner att ta till mot skolro som inte lever upp till kraven på tillgänglighet.

DO vill att Sverige
snarast antar de förslag om en skärpt diskrimineringslag som föreslogs av utredningen "Bortom fagert tal" som presenterades för ett och ett halvt år sedan.

Taggar: diskriminering, tillgänglighet, DO, Bortom fagert tal

Text:

Kommentarer är avstängda.