RullstolSom ytterligare ett led i införandet av Fritt val av hjälpmedel ska HI se över hur  den enskilde kan få en personlig budget för sina hjälpmedel. Regeringen vill att användare av hjälpmedel på detta sätt ska få fullt ansvar för sitt hjälpmedelsbehov.

HI ska ta fram bedömningsgrunder för vilka användare som kan erbjudas en personlig budget och även beskriva vilka utbildningar förskrivare behöver för att hantera hjälpmedelsprocessen kring fritt val av hjälpmedel.

Fritt val av hjälpmedel
är en försöksverksamhet som prövats i tre landsting. Under projekttiden har nya frågor dykt upp som regeringen nu vill utreda ytterligare och få förslag på system för. Målsättningen är dock att så många som möjligt framgent själva ska kunna välja hjälpmedel.

Uppdraget ska vara klart senast den 29 februari 2012.

Taggar: Fritt val av hjälpmedel, hjälpmedel

Text:

Kommentarer är avstängda.