Närstudie av ett tangentbord som ju kan vara bra att ha när man ska kolla in kommunernas arbete i e-verktyget.E-verktyget är en webbaserad tjänst där kommuner och landsting kan redovisa sitt arbete med tillgänglighetsfrågor. Verktyget ska fungera som en källa till information och kunskap, men också göra det möjligt att jämföra olika kommuner med varandra.

E-verktyget, som är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, lanserades i maj förra året. Fram till idag har 28 kommuner (av 290) och två landsting (av 22) i någon utsträckning redovisat hur de arbetar med tillgänglighet i verktyget.
Ytterligare 19 kommuner och tre landsting har skaffat publiceringsrättigheter i verktyget men ännu inte lagt in någon information.

Trots att det alltså så här långt bara är tio procent av kommunerna och landstingen som deltar aktivt, tycker Sören Hansson på Handisam att arbetet har gått förvånansvärt bra.
– Många vittnar om att det generellt är svårt att få kommuner att pröva nya saker. Vi har också fått bekräftat att kommuner och landsting använder e-verktyget utan att ha publiceringsrätt; för att söka information och som en grund för att utveckla sitt tillgänglighetsarbete, säger Sören Hansson.

Han menar att det finns
ett växande intresse för tillgänglighetsfrågor bland kommuner och landsting. Som exempel nämner han att det tillgänglighetsnätverk som Handisam och SKL initierat idag rymmer drygt 200 tjänstemän från totalt 86 kommuner och tolv landsting.
– Det visar att det börjar finnas sprängkraft i frågan, säger Sören Hansson.

Gislaved är en av de kommuner som så här långt har publicerat mest information i E-verktyget. Handläggaren Ann-Sofie Arvidsson berättar att kommunen arbetar med en plan för att tillförsäkra alla invånare sina mänskliga rättigheter och hon ser verktyget som en inspirationskälla, inte minst för politiker och andra aktörer i kommunens arbete med tillgänglighetsfrågor.
– Även om vi har mycket kvar att göra så kan vi visa att vi i alla fall har börjat. Men vi vill inte ligga i topp på listan för att det är så få andra som har redovisat utan för att vi faktiskt åstadkommer något med vårt arbete, säger Ann-Sofie Arvidsson, som tycker att det är synd att inte fler kommuner har anslutit sig.

– Vi är ensamma i Jönköpings län och jag förstår egentligen inte varför. Möjligtvis kan det bero på att många fortfarande är i inventeringsskedet och är fullt upptagna av arbetet med enkelt avhjälpta hinder.

För att E-verktyget ska bli framgångsrikt måste också handikapprörelsen engagera sig, anser Sören Hansson. I E-verktyget har kommunen och handikapporganisationerna en gemensam plattform och en struktur för dialog, säger han.
– Om en kommun redovisar för vidlyftigt kan ju handikapprörelsen reagera och kräva korrigeringar. När redovisningen diskuterats i handikappråd och andra instanser kommer med säkerhet felaktigheter fram, säger Sören Hansson.

Under 2009 hoppas Handisam att antalet aktiva kommuner och landsting ska öka och att fler ska skaffa rättighet att publicera information. Det långsiktiga målet är att alla ska ansluta sig till verktyget men att nå dit under 2009 är inte realistiskt, säger Sören Hansson.
– Når vi en viss nivå ökar ju pressen på övrig att ansluta sig. Här har handikapporganisationerna en viktig roll som påtryckare, säger Sören Hansson.

Här kan du besöka E-verktyget »

Text:

Kommentarer är avstängda.