Hus i HammarkullenHusen som byggdes under 60-talets miljonprogram börjar bli till åren och i många fall är underhållet eftersatt. Behoven av upprustning är därför stora, till och med mycket stora visar en rapport från organisationen Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo.

Ett av problemen är att husen inte uppfyller dagens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Visserligen är lägenheterna ofta stora och därmed lämpliga för personer som använder rullstol eller rollator, men det saknas i många fall hissar och dörröppningarna är för smala.

Att bygga om husen från miljonprogrammet så att de bli tillgängliga kostar dock pengar. Sabo räknar med att en upprustning som innefattar full tillgänglighet kostar 12 000 kronor per kvadratmeter, eller i runda tal 900 000 kronor för en normal trerumslägenhet. Men i det priset ingår mer än bara tillgänglighet. Då handlar det om att lyfta lägenheterna till nybyggnadsstandard, renovera fasader och utemiljö.

Ett för fastighetsbolagen
billigare alternativ är att genomföra en begränsad upprustning. Då kommer man undan med halva priset men tillgänglighetsåtgärderna begränsas samtidigt.

Att göra lägenheterna i
miljonprogrammet tillgängliga så att äldre och rörelsehindrade kan bo kvar är lönsamt för samhället, menar Sabo. Däremot är det inte alltid lönsamt för det enskilda fastighetsbolaget. Därför vill man att staten går in och ger stöd till arbetet.

En sådant stöd föreslogs förra året av äldreboendedelegationen. Enligt delegationen skulle staten stödja installation av hiss och andra anpassningsåtgärder som dörröppnare och ramper till bostäder och gemensamma utrymmen.

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, boende, Sabo, hiss-bidrag

Text:

Kommentarer är avstängda.