Högsta förvaltningsrätten underkänner Boverkets föreskrift om krav på att den sökande inte behöver återställa bostaden när han eller hon flyttar.

En boende i Uppsala har ansökt om bidrag att installera en automatisk dörröppnare i entrén till huset där hon har sin bostadsrättslägenhet. Bostadsrättsföreningen har gett sin samtycke till installationen men vill inte gå med på att befria den boende från skyldighet att återställa entrén om hon flyttar.

Enligt Boverkets föreskrifter ska den som söker om bostadsanpassning ha intyg på att fastighetsägaren godkänner anpassningen och att denne inte ställer krav på att den boende ska återställa miljön vid flytt. Med hänvisning till denna föreskrift nekade Uppsala kommun bidrag till dörröppnaren.

Men detta var fel, anser Högsta förvaltningsdomstolen. I sitt avgörande konstaterar domstolen att lagen om bostadsanpassningsbidrag inte ställer krav på ett intyg som friskriver den boende från ansvar för återställning. Boverkets föreskrift står därmed i strid med överordnad författning, menar domstolen.

I fallet i Uppsala är därmed alla förutsättningar uppfyllda och kommunen ska lämna bostadsanpassningsbidrag till den automatiska dörröppnaren.

Text:

Kommentarer är avstängda.