Samhalls loggaStaten kräver att fem procent av Samhalls anställda varje år ska lämna företaget för ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Detta mål uppfyller företaget idag, visar Riksrevisionens granskning.

Samtidigt konstaterar man att målet är lågt satt. Många som arbetar inom Samhall har relativt hög arbetsförmåga och kan klara ett jobb på den öppna arbetsmarknaden, menar Riksrevisionen.  Det finns alltså potential att skruva upp kraven. En uppfattning som också delas av Samhall styrelse som på eget initiativ satt målet för övergångar till sex procent från 2009.

Med bättre styrning från regeringen skulle fler personer kunna lämna Samhall vilket öppnar möjligheter för många funktionshindrade som idag står helt utan arbete att få jobb i företaget. Revisorerna rekommenderar därför regeringen att löpande ompröva övergångsmålet i samband med att man prövar nivån på ersättningen till Samhall.

Riksrevisionen noterar dock att det finns flera hinder för att öka övergångarna. Man pekar på att relativt höga löner och en hög anställningstrygghet hos Samhall kan bidra till att många anställda inte är motiverade att byta jobb. Företaget är också beroende av att ha anställda med god arbetsförmåga för att kunna få vissa uppdrag. Dessutom pekar man på att många arbetsgivare är ovilliga att anställa personer med funktionsnedsättning.

Riksrevisionen har också granskat hur arbetsförmedlingen hänvisar människor till Samhall. Enligt kraven från staten ska företaget anställa personer med funktionshinder som har särskilt svårt att få och behålla ett arbete. 40 procent av nyanställningarna ska göras från särskilt prioriterade grupper. Däribland utvecklingsstörda och personer med flera funktionsnedsättningar.

I debatten hörs ofta kritiska röster som menar att även personer utanför målgruppen placeras hos Samhall. Riksrevisionens granskning har inte kunnat visa att detta stämmer. Däremot finns det brister i arbetsförmedlingens administrativa rutiner som försvårar arbetet med att följa upp om rätt personer anvisas till Samhall.

I rapporten skriver Riksrevisionen
också att handläggarna på Arbetsförmedlingen anser att det har blivit svårare att placera personer hos Samhall. Företaget ställer numer högre krav på arbetsförmåga vilket gör att många i de prioriterade grupperna inte klarar av att möta kraven.
Att regeringen på senare år har minskat stödet till Samhall har också medfört att företagets efterfrågan på personal har minskat.

Läs hela granskningen hos Riksrevisionen (pdf) »

 

Text:

Kommentarer är avstängda.