Under de första veckorna i januari avslutades 13 procent av de sjukskrivningar som pågått längre än 180 dagar. Sammanlagt 10 000 fall. Det kan jämföras med knappt nio procent under samma period i fjol.
Enligt Försäkringskassan är det dock för tidigt att avgöra om ökningen är en följd av de nya reglerna. En sådan analys kommer myndigheten att göra senare under året.

De nya reglerna i sjukförsäkringen som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2008 innebär att den som har varit sjukskriven i 180 dagar ska pröva sin arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden om det inte är uppenbart att hon eller han kommer att kunna gå tillbaka till sin anställning.

Läs mer hos Försäkringskassan »

Text:

Kommentarer är avstängda.