Sveriges Radio har undersökt hur många överklaganden enligt LSS som har kommit in till de tre största förvaltningsdomstolarna. 2007 förkunnades 673 domar som rör LSS. 2010 var siffra 1194. Det innebär en ökning med närmare 80 procent.

LSS, lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, reglerar olika insatser för personer med funktionsnedsättning. Till exempel personlig assistans och särskilt boende.

Taggar:
LSS

Text:

Kommentarer är avstängda.