Här pågår en ultraljudsundersökning.Upptäckten att det finns små bitar av fostrets DNA i mammans blod kan leda till att fosterdiagnostiken förändras radikalt. Provet kan göras redan i vecka sex i graviditeten utan att mamman eller fostret utsätts för någon fara.

Den nya metoden anses ha stora fördelar för de blivande föräldrarna. Framför allt är den betydligt säkrare än den traditionella metoden med fostervattensprov, där en halv till en procent av testerna leder till missfall. Men den är också enklare att genomföra än den vanligt förekommande metoden med ultraljud.

Men en enklare och mer
lättillgänglig metod för fosterdiagnostik innebär också att flera etiska frågeställningar ställs i ny belysning. Det framkom när riksdagens socialutskott och Statens medicinsketiska råd idag arrangerade en utfrågning om den nya tekniken.

Flera talare menade till exempel att en enklare metod leder till att fler blivande föräldrar väljer att testa sina foster.
– Att metoden är ofarlig kan få innebörden att blivande mödrar tackar ja till ett test utan att fundera över konsekvenserna och om man vill ha den här informationen, sa Anna Marsk, medicinskt ansvarig vid Ultragyn som är en av mottagning för ultraljudsdiagnostik.

En annan knivig fråga är
att fosterdiagnostiken används för att sortera bort foster som kommer att födas med någon form av funktionsnedsättning. Redan idag väljer en stor majoritet av dem blivande föräldrar som genomfört fosterdiagnostik att avbryta graviditeten om testet visar att barnet kommer att födas med Downs syndrom.

– Idag framställs valet som sjuk mot frisk. Budskapet är glasklart: Barn med Downs syndrom är inte önskvärda i samhället och det är skamligt, sa Marita Wengelin från Svenska Downföreningen.

Hon varnade för att den nya metoden riskerar att leda till att personer med downs syndrom snart är "utrotade".
– Vill vi leva i ett elitistiskt samhälle eller vill vi ha ett samhälle präglat av mångfald och tolerans? Låt inte den generation som lever nu med Downs syndrom bli den sista, sa Marita Wengelin.

Men att stoppa den nya metoden kan bli svårt. Fosterdiagnostik svarar mot ett behov, sa Daniel Tarschys som är ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, och eftersom den nya metoden bara kräver ett blodprov finns det stora möjligheter för företag att enkelt erbjuda tester, till exempel via internet.

Den här artikeln har följande taggar:
fosterdiagnostik, statens medicinsketiska råd

Text:

Kommentarer är avstängda.