Flyktingar med funktionsnedsättning har glömts bort under kriget i Syrien, varnar FN.

Våldet i Syrien är inne på sitt tredje år och miljontals människor är på flykt inom och utom landet. Trots att personer med funktionsnedsättning är bland de som drabbas hårdast av en konflikt som kriget i Syrien har gruppen glömts bort, menar FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Krig och konflikter är naturligtvis fruktansvärda upplevelser för de flesta men FN-kommittén påpekar att personer med funktionsnedsättningar är extra utsatta. Det gäller både de som haft funktionsnedsättning före konflikten som de som fått det till följd av kriget.

Syrien har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är därför skyldigt att se till att personer med funktionsnedsättning får skydd i krissituationer, vilket även inkluderar väpnade konflikter, menar kommittén.

Text:

Kommentarer är avstängda.