Den ensamstående mamman vill ha in sin dotter vid en föräldrakooperativ förskola. Men förskolan tog inte emot flickan av skäl som sades vara att mamman på grund av sin funktionsnedsättning inte skulle orka hjälpa till på det sätt som krävs i en föräldrakooperativ verksamhet.

Mamman anmälde till DO som gjort bedömningen att förskolan utsatt henne för diskriminering.
– Beslut och besked av det här slaget bör alltid vara sakliga. Ovidkommande hänvisningar till funktionsnedsättning kan vara diskriminerande, säger Nadia Boussaid Pettersson, utredare på DO.

Sedan DO erbjudit förskolan att ingå en förlikning har tvisten lösts och föräldrakooperativet ger mamman en ursäkt och 25 000 kronor.
Taggar: diskriminering, DO

Text:

Kommentarer är avstängda.