Del av Etiopiens flaggaRegimens syfte med lagen, som träder i kraft om ett år, är att förhindra biståndsorganisationer att arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i landet.

Lagen kommer att kriminalisera människorättsaktiviteter från både internationella och etiopiska organisationer som får mer än 10 procent av sin finansiering från utlandet.

Biståndsminister Gunilla Carlsson, säger till Sidas Omvärlden, att hon är bekymrad över lagen och det politiska tonläget i Etiopien och hon tror att lagen kommer att få  konsekvenser för det svenska biståndet.

De handikappades riksförbund,
DHR, har ett utvecklat biståndsarbete med Etiopien. Vad den nya lagen innebär för det arbetet är mycket ovisst, säger Barbro Gregorson, som arbetar med DHRs engagemang i landet.
Men att det kommer att innebära förändringar, är hon säker på.
I värsta fall måste DHRs projekt för att bygga upp en handikapporganisation i Etiopien upphöra.

– Lagen kommer att få konsekvenser för hela världens bistånd till landet. Man riskerar alltså upp till 15 års fängelse om man arbetar inom t ex handikapprörelsen i landet, understryker Barbro Gregorson och tillägger att DHR nu följer frågan för sina samarbetspartners i Etiopien mycket intensivt.

Läs mer om situationen i Etiopien hos Omvärlden >>

Text:

Kommentarer är avstängda.