Avtalet gäller ett privat företag vars affärsidé är att erbjuda marknaden produkter och tjänster som kan utföras av personer med nedsatt arbetsförmåga – alltså en slags privat motsvarighet till det statliga företaget Samhall.

Kollektivavtalet gäller bara de personer som har funktionshinder och har beviljats någon instats för personer med nedsatt arbetsförmåga av Arbetsförmedlingen.

– Det här är det första kollektivavtalet i sitt slag med ett privat företag och syftar till att personer med funktionsnedsättning ska kunna få arbete på den reguljära arbetsmarknaden, säger Lenita Granlund, ombudsman på fackförbundet Kommunal.

I grunden är det som vilket kollektivavtal som helst men innehåller undantag från vissa branschspecifika regler samtidigt som det ger de anställda lite andra förutsättningar.
– Man har inte individuella löner och arbetsgivaren får inte begära övertid av de anställda. De har också ett lite starkare anställningsskydd än vad som regleras i LAS, bland annat med längre uppsägningstid, säger Lenita Granlund.

Förutom Kommunal har även
fackförbunden IF Metall, Grafiska Mediafacket och Skogs- och Träfacket undertecknat avtalet.

Text:

Kommentarer är avstängda.