Arbete upphör vägskylt– Att arbetsgivare i allmänhet inte prioriterar att anställa personer med funktionsnedsättning är ingen överraskning. I Samhall har vi ändå på senare tid märkt ett ökat intresse från våra kunder att inte bara se vårt samarbete som en bra affär utan också som ett sätt för företaget att ta ett socialt ansvar, säger Lars Lööw, kommunikationsdirektör på Samhall.

Sedan förra årets mätning bland företagen, som sker på beställning av Samhall och CSR Sweden, ett företagsnätverk för samhällsansvar och samhällsengagemang, har en allt högre prioritet givits till integration av personer med invandrarbakgrund. Minskar gör till exempel jämställdhet och etik och integration av personer med funktonsnedsättning hamnar på näst sista plats.

I undersökningen har 300 företag med fler än 350 anställda intervjuats om vilka tre hållbarhets- och CSR-frågor de prioriterar högst. Så här ser svaren ut för i år (inom parentes 2009 års siffror).

1. Företagens miljöpåverkan    82 (81) procent 

2. Medarbetarnas utveckling och arbetsförhållanden  74 (74)
3. Jämställdhet      32 (39)

4. Etik       31 (35)

5. Integration av personer med invandrarbakgrund 25 (14)

6. Mänskliga rättigheter     22 (18)

7. Ungas möjlighet till arbete    14 (12)
8. Sponsring och donationer    6 (7)

9. Integration av personer med funktionshinder   5 (4)
10. Volontärarbete     3 (2)

Läs hela undersökningen här »

Den här artikeln har följande taggar:
Samhall, arbete

Text:

Kommentarer är avstängda.