Riksdagshuset där beslutet om att tillträda FN-konventionen togs.Sverige ska tillträda FNs konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Det beslutade riksdagen i går, torsdag.
I handikapprörelsen är glädjen stor. Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, talar om en milstolpe och De Handikappades Riksförbund, DHR, tycker att torsdagen den 13 november 2008 var en historisk dag.

Men allt är inte positivt.
HSO är starkt kritiska mot att regeringen inte har någon  konkret plan för hur konventionens krav ska förverkligas. Samarbetsorganet vill se en tidplan med mätbara mål och riktlinjer för ansvar och finansiering. Utan plan är risken stor att arbetet med att åtgärda bristerna i dagens samhälle skjuts på framtiden, befarar HSO.

DHR förväntar sig att regeringen ska ägna arbete åt att sprida kunskap om konventionen. Framför allt förväntar man sig att konventionen ska få betydelse för att samhället blir tillgängligt och användbart för personer med funktionsnedsättning.

Riksdagen sa också ja till att Sverige tillträder det tilläggsprotokoll till konventionen som innebär att individer eller grupper kan klaga hos en internationell övervakningskommitté om de anser att deras rättigheter kränks.

Hittills har 41 stater ratificerat konventionen. För Sveriges räkning träder konventionen i kraft trettio dagar efter det att anslutningshandlingarna har lämnats in till FN.

Reinfeldt: Konventionen är ett stöd för Sverige »

Text:

Kommentarer är avstängda.