Rasmus Isaksson
Rasmus Isaksson
Foto: Albert Martinsson

Rasmus Isaksson, 33, föreslås ta över ordförandeposten efter DHRs förbundsmöte i oktober. Han är valberedningens förslag att ta över efter Maria Johansson som slutar vid förbundsmötet i oktober.

Hur kommer du bli som DHR:s ordförande?

– Jag är ganska nyfiken och försöker lära mig så mycket som möjligt. Det är viktigt att ha en ordförande, men det är också viktigt att man tar ett gemensamt ansvar och kan delegera uppgifter. Jag tänker ganska långsiktigt, och vill försöka göra så att många blir aktiva i styrelsearbetet och skapa ett klimat som lockar fram det bästa ur var och en av ledamöterna.

Vilka frågor engagerar dig lite extra?

– Jag tror att tillgänglighet är en central fråga för DHR, utan tillgänglighet kan ju våra medlemmar inte verka. Även arbetsmarknaden är viktig. Jag tror att personer med rörelsenedsättning har mycket potential som inte alltid tas tillvara.

Vilka är de största utmaningarna inför de närmaste åren?

– En utmaning är att nå ut i media och få dem att skriva om det vi gör och det vi vill, till exempel Torsdagsaktionen. Jag märker också att man inte drar sig för att prata om mänskliga rättigheter i termer av ekonomi i samhället i dag, så jag tror att vi får arbeta mycket med attityder.

Vad vill du göra för att få DHR att växa?

– Vi behöver få fler sätt för medlemmarna att engagera sig i våra frågor, genom att till exempel skapa nätverk. Jag tycker att det nya organisationsförslaget går i den här riktningen. Det handlar också om att driva frågor som engagerar. Det vi kan bli bättre på är att också visa vad vi åstadkommer, vi borde kanske skryta lite mer.

Rasmus Isaksson är idag ledamot i DHRs förbundsstyrelse med ansvar för etiska frågor, mångfald och hälsa.

Text:

Kommentarer är avstängda.