Regeringen vill att Socialstyrelsen tar över tillsyn som länsstyrelser och kommuner har ansvar för idag. Syftet är att skapa en effektiv och tydlig tillsyn som ska fungera bättre än vad den gör idag.

Det handlar bland annat om tillsyn av äldreomsorg, stöd till personer med funktionshinder, tillståndspliktig LSS-verksamhet och barn- och ungdomsvård.

Enligt förslaget, som regeringen lämnar till lagrådet idag, ska Socialstyrelsen få möjlighet att utfärda förelägganden om den granskade socialtjänsten inte ger människor det stöd de har rätt till. Om en verksamhet inte klarar att ge enskilda det stöd de har rätt till ska Socialstyrelsen, med andra ord, kunna kräva att förändringar görs. Om kravet inte efterlevs kan verksamheten tvingas betala vite.

I särskilt allvarliga fall
ska Socialstyrelsen ha möjlighet att förbjuda fortsatt verksamhet.

Sammantaget får 300 miljoner
för att ta över tillsynen från länsstyrelserna. Förändringen föreslås börja gälla från första januari 2010.

Läs hela lagrådsremissen hos regeringen »

Text:

Kommentarer är avstängda.