Deltagarna i SHTs paneldebatt om studentbostäder och tillgänglighet sitter på scenen.
Cris Österlund, Karolina Celinska, Anders Josephsson, Ingrid Hernsell och Teo Strömdahl ÖStberg deltog i SHTs debatt.

 

Dagens tillgänglighetskrav ger dyra bostäder som studenterna inte har råd med, menade branschen, vid SHTs paneldebatt.

– Med de regler vi har idag bygger vi knappt några lägenheter alls. I Stockholm gick vi till och med back förra året. Vi får inga bidrag eller subventioner från staten vilket gör att hela kostnaden för en ny bostad landar i studentens knä. Och det kalaset klarar man inte idag, sa Cris Österlund, VD för Stiftelsen Stockholms studentbostäder när hon inledde SHTs debatt i studentbostadsfrågan vid DHRs seminariedagar.

 

Hon vill att Sverige följer efter Norge där 20 procent av alla nya studentbostäder måste vara fullt tillgängliga och resten bara behöver vara besökstillgängliga.

– Med de norska reglerna kan vi komma ner till lägenheter på 17 kvadratmeter. Det skulle dessutom byggas fler tillgängliga lägenheter, vilket det inte görs idag.

 

Den åsikten var hon dock ganska ensam om i panelen, även om hon fick medhåll i problembeskrivningen av Teo Strömdahl Östberg, ordförande i Stockholms studentkårers centralorganisation. Han vill dock inte se någon direkt förändring av byggreglerna men efterlyste en djupare analys av vilken betydelse de norska reglerna kan få för såväl byggkostnader som för tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga.

– Vi har länge haft en politik som gynnar bostadsrätter. Små hyresrätter för studenter slåss på samma förutsättningar som bostadsrätter som är mer lönsamt för byggföretagen att bygga.

– Idag tar det två år att få en studentbostad i Stockholm. Vi saknar en diskussion om hur alla ska kunna studera i Stockholm, sa Teo Strömdahl Östberg.

Karolina Celinska, ombudsman på DHR, menade att minskade tillgänglighetskrav är kortsiktigt tänkande. Hon efterlyste ett större perspektiv på frågan där andra faktorer än yta och

– Personer med funktionsnedsättning är studenter som alla andra. En stor del av studentlivet består ju av att bygga nätverk och att umgås med andra människors. Inte bara sitta i sitt eget tillgängliga boende.

 

I juni levererade boverket en utredning som konstaterade att det finns små vinster med att tumma på dagens tillgänglighetskrav. Besökstillgängliga bostäder blir marginellt mindre än dagens, vilket inte motiverar en regeländring, menade Ingrid Hernsell från Boverket.

– Hade det handlat om en större minskning hade man kanske kunnat fundera på regeländringar, men i vårt exempel visar inte att det är motiverat, sa Ingrid Hernsell.

Det övergripande målet för regeringens funktionshinderpolitik är ett samhälle med full delaktighet och där arbetet särskilt ska inriktas på att undanröja hinder. Trots det har regeringen valt att utreda lägre nivåer av tillgänglighet till studentbostäder. Något som Anders Josephsson, politiskt sakkunnig hos bostadsminister Stefan Attefall fick försvara.

– Ska man göra en utredning ska man göra det från botten. Vi behöver ha prövat alla parametrar. Det behöver inte betyda att man landar i att reglerna ska ändras, sa Anders Josephsson.

Text:

Kommentarer är avstängda.