En hissdörrIdag finns i runda tal en miljon lägenheter i Sverige som saknar hiss. Det handlar i de flesta fall om hus byggda mellan 30-talet och slutet av 70-talet. I ett land med en växande äldre befolkning flyter bristen på hissar med jämna mellanrum upp till ytan som ett problem. Vid flera tillfällen har staten gått in och subventionerat installation av hissar i äldre hus. Senaste gången det hände var 2004 då ett bidrag på 30 miljoner gav 130 nya hissar runt om i landet.

Så sent som 2008 föreslog också den statliga utredningen Äldreboendedelegationen att staten på nytt plockar fram bidragsvapnet i kampen mot de otillgängliga trapphusen, men det förslaget har stannat mellan utredningens pärmar, och lär så få göra.
Bostadsminister Stefan Attefall (KD) anser att tillgängligheten till lägenheter istället ska lösas av fastighetsägaren eller genom att den som bor i en otillgänglig lägenhet ansöker om bostadsanpassningsbidrag till en sittlift.

I ett svar på en fråga från riksdagsledamoten Ulla Andersson (V) skriver Attefall att frågan om hissbidrag är svår att hitta en självklar lösning på, eftersom många flerfamiljshus byggda före 1977 saknar förutsättningar att bli helt tillgängliga.
Han förespråkar istället att fastighetsägare ser till att det finns fungerande bytessystem så att den som bor i en otillgänglig lägenhet kan flytta till en tillgänglig. Ett annat alternativ är att fastighetsägarna finansierar installation av hiss genom att förtäta eller bygga ut sina fastigheter.

Den här artikeln har följande taggar:
hiss-bidrag, tillgänglighet, Stefan Attefall

Text:

Kommentarer är avstängda.