Caroline LindqvistUnder hösten väntas Justitieombudsmannen, JO, ta ställning till den anmälan som Carolines make Åke Lindqvist skrivit. I anmälan riktas skarp kritik mot att Caroline Lindqvists politiska uppdrag i Socialnämnden i Boden i praktiken blivit omöjligt att klara av.

SHT har tidigare
skrivit om hur Caroline Lindqvist nekas hjälp med inläsning av handlingar och att ha personlig assistent som stöd under sammanträdena med hänvisning till sekretessreglerna.
– Det här är ett Bodenproblem, helt och hållet konstruerat i min hemkommun med tjänstemän som pådrivande och svaga politiker som inte klarar av att stå upp för grundläggande demokratiska rättigheter. I andra kommuner har man på ett smidigt sätt hittat lösningar för politiker med funktionshinder, säger Åke Lindqvist.

Socialstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen, DO, är två viktiga myndigheter som nu yttrat sig inför JO:s beslut.
Att ärendet är juridiskt komplicerat framgår av Socialstyrelsens sjusidiga yttrande med en mängd hänvisningar till olika paragrafer i ett flertal lagar.
Socialstyrelsens åsikt kan ändå summeras i några punkter:

  • Det finns en tydlig konflikt mellan den funktionshindrades behov av stöd för att fullgöra sitt politiska uppdrag och sekretessreglerna i känsliga, politiska ärenden.
  • En personlig assistents tystnadsplikt gäller endast det som rör den assistentberättigande och inte vad som framkommer under ett sammanträde.
  • En lösning kan vara att komplettera den personliga assistentens tystnadsplikt med ett anställnings- eller uppdragsförhållande direkt med nämnden. Då kan assistenten närvara på sammanträden och ge stöd vid inläsning av handlingar.


DO riktar tydlig kritik
mot Bodens kommun och menar att det handlar om en rättighetskränkning. DO pekar på att det strider mot intentionerna i både kommunallagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Åke Lindqvist suckar när tidsaspekten kommer på tal:
– Vi är nu en bit in i mandatperioden och  det kan ta tid innan JO fattar beslut.
– Men det är hoppfullt att de myndigheter som yttrat sig så tydligt pekar på att man kan inte bara som Bodens kommun sätta upp hinder utan måste även se till så att Carolines rättigheter värnas.

Taggar: personlig assistans, Boden, kommunpolitik, Caroline Lindqvist, demokrati

Text:

Kommentarer är avstängda.