Beslutet kan göra det svårare för politiker med funktionshinder att fullgöra sina uppdrag. Samtidigt bollar JO frågeställningen vidare till regeringskansliet och arbetsgivarorganisationen SKL (Sveriges kommuner och landsting).
– Det är en tydlig passning till rikspolitiker att hitta någon form av lösning som gör att alla medborgare, funktionshindrade eller inte, klarar att arbeta politiskt, säger Christer Carlsson, ordförande i Socialnämnden i Boden.
– Vi får rätt av JO, men aldrig att jag kan se det som en seger. Ur ett demokratiperspektiv är detta problematiskt.

Den tidigare ledamoten
i Socialnämnden, anmälde kommunen sedan hon nekats att låta sina personliga assistenter hjälpa henne med sekretessbelagda handlingar.
I beslutet pekar JO på de stränga regler som omgärdar socialtjänstsekretess inte gör det möjligt att låta en personlig assistent ge stöd till en enskild ledamot.
Om assistenten är anställd av en privat anordnare är det uppenbart, enligt JO, att den inte har rätt att delta vid känsliga sammanträden. Men även assistent som är anställd av socialnämnden saknar den rätten då bestämmelserna om så kallad intern sekretess sätter stopp.

JO konstaterar även
att ärendet har principiell betydelse som berör bland annat Sveriges åtagande enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Därför skickas information om beslutet till regeringskansliet och SKL.
Beslutet saknar praktiskt betydelse i fallet Boden, då politikern förlorat sin plats i Socialnämnden för Miljöpartiet som en följd av att ett valtekniskt samarbete avslutats.

Här finns JOs beslut i sin helhet »

Taggar: personlig assistans, Boden, kommunpolitik, demokrati

Text:

Kommentarer är avstängda.