Eva Uddén-Sonnegård, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementetEfter årsskiftet ska arbetsmarknadsdepartementet fokusera på att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få jobb och komma in i arbetslivet, sa Eva Uddén-Sonnegård, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet (M) när hon framträdde vid HSOs handikappolitiska evenemang på internationella handikappdagen.

Idag är deltagandet i arbetskraften historiskt låg bland personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktioinsnedsättning. Att det har dröjt till nu med att fokusera på gruppen förklarar Uddén-Sonnegård med att andra insatser för andra grupper har tagit upp tiden.
– Nu har så pass mycket gjorts att vi kan lägga fokus på den här gruppen, sa Eva Uddén Sonnegård.

Bland de insatser som planeras är ett djupare samarbete med arbetsmarknadens parter och en försök att förenkla reglerna kring de arbetsmarknadsinsatser som finns för gruppen.
– Ambitionen är att skapa enklare och mer transparenta – genomskinliga – regler som alla kan förstå, sa Uddén-Sonnegård.

Den här artikeln har följande taggar
arbete

Text:

Kommentarer är avstängda.