Porträtt Erika Nilsson
Erika Nilsson är en av personerna bakom Mamma pappa lam.

Personerna bakom projektet Mamma, pappa, lam tilldelas årets Stil-pris.

Att vara förälder och ha nedsatt rörelseförmåga är många gånger förknippat med ifrågasättande och svårigheter att få rätt stöd från samhället. Detta är en av utgångspunkterna för projektet Mamma, pappa, lam, som drivs av stiftelsen Spinalis med målsättningen höja kunskapsnivån kring fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap för personer med ryggmärgsskada.

Arbetet handlar bland annat om att sprida kunskap till personal inom förlossningsvården och att inspirera och stärka föräldrar som har ryggmärgsskada.

Detta har personerna bakom projektet gjort såpass framgångsrikt att de belönas med årets Stil-pris. Nora Sandholdt, Anna Oredsson och Erika Nilsson får priset med motiveringen att de gjort en ”närmast heroisk arbetsinsats för rätten att kunna vara förälder oavsett rörelseförmåga”.

Stil-priset ”hjärter ess” delas ut av föreningen Stil sedan 2004 till personer eller grupper som ”förtjänstfullt synliggör STILs hjärtefrågor såsom antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde”.

Text:

Kommentarer är avstängda.