Tillträde förbjudet skyltDet står klart efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen anser att "det angelägna syftet med projektet medför att särskilda skäl för dispens föreligger". Därmed går man på samma linje som den lägre instansen mark- och miljödomstolen i Växjö gjorde i våras.

Beslutet innebär att AF Bostäder får bygga 22 studentbostäder av elva olika typer. Storlekarna varierar från 10 till 37 kvadratmeter. Bostäderna kommer inte att uppfylla lagens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. De kommer inte heller att leva upp till lagens krav på lämplighet för avsett ändamål.
Boverket har tidigare motsatt sig att bygget beviljas dispens med motiveringen att de krav på särskilda skäl som lagen kräver inte är uppfyllda.

AF Bostäder menar
att syftet med experimentbygget är att utreda möjligheter till byggande av små och billiga studentbostäder. Projektet ska följas upp vetenskapligt genom att undersöka hur hyresgästerna upplever trivsel, boendeupplevelse och funktion i lägenheterna.
Målsättningen sägs samtidigt vara att uppnå grundläggande tillgänglighet så att boende till exempel de boende ska kunna ta emot besök från personer med nedsatt rörelseförmåga.

AF Bostäder räknar med att de nya lägenheterna står klara våren 2014. Därefter  planerar man att bygga ytterligare 50 lägenheter av de typer som får bäst betyg av de boende i utvärderingen.

Beslutet i Mark- och miljööverdomstolen kan överklagas till Högsta domstolen.

Mer läsning:
Strid om otillgängligt studentboende »
Statligt stöd till otillgängliga bostäder »

Taggar: tillgänglighet, studentboende

Text:

Kommentarer är avstängda.