Mynt av olika valör
Foto: Margo Akermark/Flickr

Många kommuner hyr in juridiska konsulter för att lära sig utnyttja kryphålen i LSS-lagstiftningen, visar en granskning som TV4 har gjort.

”En förhållandevis liten grupp som äter mycket pengar”. Så uttrycker sig konsulten Jonas Reinoldsson på företaget Kommunlex under en utbildning för kommunala tjänstemän som filmats med dold kamera av TV4-programmet Kalla fakta.

Under föreläsningarna lär konsulten ut hur kommunerna aktivt ska hitta kryphål i lagstiftningen och hur de ska argumentera gentemot brukare och domstolar i syfte att minska sina kostnader. Budskapet är att LSS är en dyr reform som hittills har tillämpats alltför generöst.

Deltagarna får också lära sig att sätta ner foten gentemot brukare som på olika sätt vill ha inflytande över sin egen livssituation. Bland annat genom en snävare syn på vad som anses vara goda livsvillkor, men också genom att vara tydlig med vad kommunen ”erbjuder”.

Enligt Kalla fakta har hälften av landets hundra största kommuner köpt tjänster av Kommunlex. Det gäller bland annat Nynäshamn som anlitat bolaget för att driva ett ärende i domstol där kommunen nekar en flicka med Downs syndrom övervakning under natten. Trots att både förvaltningsrätten och kammarrätten gått emot kommunens beslut nekas flickan och hennes familj hjälp, uppger Kalla fakta.

Rasmus Isaksson
Rasmus Isaksson är förbundsordförande i DHR.

En av de som har reagerat på uppgifter i Kalla fakta är DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson. På sin blogg skriver han att en rättvis LSS-bedömning inte ska göras utifrån ambitionen att hitta kryphål och aktivt söka motiveringar till avslag.

”Fokus måste ligga på att tillgodose människor med funktionsnedsättningars behov av stöd och service och därmed också alla människors rätt att kunna deltaga i samhället”, skriver Rasmus Isaksson.

Text:

Kommentarer är avstängda.