Ett glas öl på en bardisk med bartendern i bakgrundenMiljöpartiet i Stockholms stad föreslår i en motion att anonyma diskrimineringstester ska görs bland Stockholms krogar för att se hur krogdiskrimineringen ser ut.

Erfarenhet av liknande tester har DO bland annat från bostadsmarknaden där denna så kallade "praktikprövning" gjorts för att få en bild av diskriminering där. Enligt DO är det en användbar metod även om resultatet måste kompletteras och vägas med andra faktorer, säger man i sitt remissvar.
– Rätt använd kan praktikprövning vara en bra metod för att synliggöra sammanhang och strukturer för diskrimineringen, säger t.f. diskrimineringsombudsman Håkan Sandesjö och tillägger att
metoden kan fungera som en väckarklocka för det förebyggande arbetet för såväl branschföreträdare som enskilda krogar.

Sedan 2009 har Diskrimineringsombudsmannen fått ta emot 132 anmälningar om diskriminering som har samband med krogbesök. Det har då framförallt handlat om att personer med utländsk bakgrund eller funktionsnedsättning nekats tillträde.

LÄS MER:
Krog fick stå för ölen »
Nekades lunch – får 15 000 kronor »

Taggar: DO, diskriminering

Text:

Kommentarer är avstängda.