Flervåningshus mot en blå himmel med lätta stackmoln.Boverket har frågat länsstyrelserna hur arbetet med att leva upp till plan- och bygglagen fungerar i kommuner och hos länsstyrelser. Svaren avslöjar flera brister.

I undersökningen framträder bilden av en plan- och byggprocess under press. Tempot är uppskruvat och kunskapen knapp. Bristen på resurser och kompetens hos såväl kommuner som hos länsstyrelser är ett stort problem.

Bland annat anser flera länsstyrelser att samhällets granskning och kontroll av de tekniska egenskapskraven uppfylls. Ett av dessa egenskapskrav är att den byggda miljön ska vara tillgänglig och användbar för personer med rörelsehinder.

Länsstyrelserna anser att
kommunerna många gånger tolkar bygglagstiftningen vidlyftigt. Bland annat genom att använda reglerna för enkelt planförfarande på felaktigit sätt.

Länsstyrelserna har också problem med att uppfylla sina egna åtaganden. Framför allt har man svårt att både förmedla kunskap, samråda med kommunerna och bevaka statliga intressen samtidigt som man är tillsynsmyndighet. Ett faktum som Boverket anser är mycket allvarligt.

Läs hela enkäten hos Boverket »

Text:

Kommentarer är avstängda.