Cristina Husmark Pehrsson presenterar FunkA-utredningen om arbetshjälpmedel och försäkringar.
Cristina Husmark Persson vill göra det enklare att anställa med lönebidrag.

Att försäkra anställda med lönestöd har tidigare varit arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivare som saknar kollektivavtal har då själva behövt köpa olika lösningar för sina anställda. Konsekvensen har blivit att den anställde riskerar att stå utan försäkring, menar utredningen, då det saknas kontroll av huruvida de premier som Arbetsförmedlingen betalar ut till arbetsgivaren verkligen går till att köpa försäkringar.

Dessutom har Arbetsförmedlingen räknat på hur många arbetsgivare som har visat intresse för att anställa med lönestöd, men dragit sig undan på grund av att det anses vara för krångligt.

–  Vi uppskattar att det är ungefär 1400 personer som har gått miste om en anställning, sade utredaren Christina Husmark Pehrsson på tisdagens presskonferens på Rosenbad.

Hittills har arbetsgivaren
fått ersättning för en del av försäkringskostnaderna, men med det nya förslaget kommer staten stå för hela kostnaden för försäkringar. Med lägre kostnader och mindre krångel för företagen menar utredaren att 5 000 fler jobb kan skapas. Merkostnaden för staten uppskattas bli 27 miljoner kronor.

När det gäller arbetshjälpmedel är ansvaret i dag uppdelat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Nu föreslås Arbetsförmedlingen få hela ansvaret på sitt bord, och den övre åldersgränsen för arbetshjälpmedel slopas. Dessutom ska arbetsgivarens ansvar för arbetshjälpmedel förtydligas i lagstiftningen.

– Jag hoppas att Arbetsförmedlingen ska titta på teknikutvecklingen och forskning som finns så att vi inte fastnar bara i bord och stolar, utan ser att man kan använda till exempel bildtelefoner och appar, säger Christina Husmark Pehrsson till SHT.

Utredningen har också tittat på frågan om ett inkluderande arbetsliv, men här har man inga konkreta förslag.
Däremot anser utredaren att staten bör förmå myndigheter att ta social hänsyn vid upphandlingar, och Arbetsförmedlingen bör söka samarbeten med större företag för att skapa fler jobb för personer med funktionsnedsättning. Men några tvingande regler verkar Husmark Pehrsson inte tro på, och hänvisar till ett projekt med inkluderingsavtal i Norge.
– När det gäller offentlig sektor är 100 procent av arbetsgivarna anslutna och på privata sidan är det 40 procent. Ibland kan positiva incitament ge större effekter än en tvingande lagstiftning.

Ombudsman Kristian Cornell på DHR anser att det är bra att man tar upp frågan om försäkringsskydd, men att man måste titta mer på detaljerna i förslaget. Förbundet ser positivt på att ansvaret för arbetshjälpmedel nu flyttas över till en myndighet, och framförallt uppskattas att åldergränsen slopas.
– Det här är något som vi har kämpat länge för, säger Åsa Lindqvist, förbundsstyrelseledamot på DHR.

OM UTREDNINGEN

FunkA-utredningen har haft i uppgift att se över de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.
I maj förra året presenterades ett förslag för att förenkla systemet med lönestöd och nu kommer utredningens slutbetänkande som handlar om arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för personer med lönestöd.

Taggar: arbete, lönebidrag, Cristina Husmark Pehrsson

Text:

Kommentarer är avstängda.