Det föreslås i en statlig utredning som överlämnades till ungdomsminister Nyamko Sabuni idag. Syftet är att flera organisationer ska få reguljärt bidrag och inte som idag, tvingas söka ett särskilt bidrag som inte ger samma pengar.

Enligt dagens regler krävs 400 medlemmar i åldrarna 7-25 år för att en organisation ska få bidrag. Därtill krävs verksamhet i minst fyra län.
Enligt utredningen sökte tolv organisationer bidrag för 2009. Av de klarade fem gränsen för reguljärt bidrag. Med de föreslgana reglerna skulle ytterligare en organisatio klara gränsen.

Läs mer:

Hela utredningen "Fritid på egna villkor" hos regeringen »

Text:

Kommentarer är avstängda.