Regeringen föreslår att den tillsyn som länsstyrelserna utför idag samlas hos Socialstyrelsen. Det handlar bland annat om tillsyn över den LSS-verksahet som kommunerna svarar för.
Syftet är att skapa en tillsyn som är tydlig, mindre sårbar och fungerar samordnat, strukturerat och effektivt, skriver regeringen. 

Enligt förslaget ska även den tillståndsgivning för verksamheter enligt LSS och Socialtjänstlagen som länsstyrelserna ansvarar för idag flyttas till Socialstyrelsen.

Förändringarna av tillsynen föreslås börja gälla 1 januari nästa år.

Läs hela propositionen hos regeringen »

Text:

Kommentarer är avstängda.