Idag försvinner rätten till personlig assistans om den assistansberättigade blir inlagd på sjukhus eller annan institution som drivs med offentliga medel. Undantag kan medges om försäkringskassan anser att det finns särskilda skäl. Då kan assistansen behållas under en kortare tid.

Reglerna skapar problem för både assitansberättigade och assistenter. Den som förlorar sin assistans under tiden på sjukhus kan inte förvänta sig att sjukhuspersonalen hinner ge stöd i samma omfattning som assistenten. Toalettbesök, måltider och förflyttningar blir genast mer problematiska än annars.

Samtidigt förlorar assistenterna sin inkomst och kan tvingas söka andra jobb. Inarbetade förhållanden mellan en assistansberättigad och dennes assistenter kan spolieras av en sjukhusvistelse

I en skrivelse till ledamöterna i riksdagens socialutskott kräver en lång rad företrädare för handikapprörelsen och arbetsgivarsidan att assistansersättning ska få betalas ut i upp till sex månader under vistelse på sjukhus. Förslaget lämnades ursprungligen till regeringen av försäkringskassan 1999, men har aldrig genomförts.

Dagens regler för med sig att många assistansberättigade i det längsta undviker att söka sjukhusvård, hävdar brevskrivarna och kräver att generösare regler införs snarast.

Läs hela brevet hos Intressegruppen för assistansberättigade »

Text:

Kommentarer är avstängda.