Färdtjänstbuss
Mer än hälften av
färdtjänstolyckorna sker när bilen står stilla och oftast handlar det om enkla kläm- och fallskador, som ändå blir allvarliga för dem som drabbas. 
– I och med att det handlar om människor som är sköra, eller har ett behov av att kunna använda den lilla förmåga man har i ena handen eller ena armen, och det händer något litet, så kan konsekvenserna av en sådan förhållandevis lindrig incident bli allvarlig för individen, säger Anders Wretstrand, trafikforskare och lektor vid Lunds universitet, till Sveriges radio.

Åtta av tio som använder
färdtjänst är över 65 år och sett till antalet resor är det tio gånger fler olyckor vid färdtjänstresor än vad som sker inom busstrafiken. Anders Wretstrand har beräknat att kostnaderna för skadorna till en kvarts miljard kronor för hela landet. Och för kommunerna kan färdtjänstskadorna bli dyra när personer som tidigare klarat saker på egen hand behöver mer service från samhället, menar han.

Den här artikeln har följande taggar:

färdtjänst

Text:

Kommentarer är avstängda.