Då kvinnan i Umeå fick nej till fortsatt arbete efter praktikens slut och en provanställning uppfattade hon detta som diskriminering på grund av sin funktionsnedsättning och gjorde en anmälan till DO.
DO gjorde samma bedömning och  beslutade att stämma arbetsgivaren i domstol men att först erbjuda företaget att ingå en förlikning för att lösa tvisten.

Nu har DO och arbetsgivaren Kommuninfo AB  genom förlikning träffat en överenskommelse som ger kvinnan 100 000 kronor och tvisten är löst.
– Det är stora skillnader i levnadsförhållanden mellan personer som har en funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt, till exempel vad gäller tillgång till arbete och utbildning, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.
– Så länge människor med funktionsnedsättning diskrimineras på arbetsmarknaden kommer dessa skillnader att bestå. Därför måste diskrimineringen påtalas och bekämpas, ytterst i domstol.

Den här artikeln har följande taggar:
diskriminering, DO, arbete, Katri Linna

Text:

Kommentarer är avstängda.