Anders Westgerd
Anders Westgerd

Med det nya partiet Normaldemokraterna vill Anders Westgerd tvinga de etablerade politiska partierna att ompröva sin politik mot personer med funktionsnedsättning.

 Normaldemokraterna är ett nystartat parti som ställer upp i kommunvalet i Göteborg i september. Partiledare är Anders Westgerd, verksamhetsledare på assistanskoopoerativet Gil och känd för flera uppmärksammade utspel som CP-dockan, CP-ölet och kylskåpsaktionen mot en otillgänglig kollektivtrafik.

Varför startar du ett politiskt parti?

– Av den enkla anledningen att 1,8 miljoner människor är bortglömda när det kommer till politik och val idag. Det räcker att titta på den politik de olika riksdagspartierna för så ser vi att frågor som rör funktoinsnedsatta är bortprioriterade från dagordningen.

– Vi som lever med någon form av funktionsvariation känner inte att vi är en naturlig del av politiken utan upplever att vi ständigt har en prislapp på oss i den politiska debatten.

Hur skiljer sig ett Normaldemokratiskt Göteborg från hur staden ser ut idag?

– Det är bara att titta på kollektivtrafik och offentliga miljöer. Vi kan inte ta del av stadens utbud på samma sätt som andra. Vi ses som en tärande grupp.

Enligt partimanifestet ska Normaldemokraterna jobba för tillgänglighet, rätten till personlig assistans och rätten till ett fördomsfritt bemötande. Exakt hur det ska gå till vill inte Anders Westgerd gå in på utan pekar istället på de befintliga partiernas brister i arbetet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

– Titta bara på den lagstiftning som Ullenhag presenterade förra måndagen. Den är som en tandlös katt. Att undanta företag med färre än tio anställda innebär att 96 procent av företagen inte kan fällas för diskrimiering, säger Anders Westgerd.

Normaldemokraterna kallar sig själva tvärpolitiska och  säger sig vara frikopplat från den traditionella höger-vänsterskalan i politiken.

– Vi vill lyfta ner vårt perspektiv över både den vänstra och den högra delen av skalan. Vi ser oss som en fjärde dimension i politiken, säger Anders Westgerd och tillägger.

– Egentligen är det ju ganska sorgligt att vi ska behöva ta det här steget. Vi har ju bättre saker på oss än att bilda ett politiskt parti, men vi kan inte att bara sitta vid sidan och titta på när de etablerade partierna prioriterar bort oss.

Har du fått några reaktioner från dina politiska motståndare?

– Nej, det är inget av de övriga partierna som har hört av sig. Samtidigt vill jag inte se dem som motståndare. Vill vill hellre se oss som opinionsbildare och påverka deras politik. Vår målsättning är att lyfta upp de här frågorna på de befintliga parternas agendor.

Text:

Kommentarer är avstängda.