En sida i en engelsk ordbokI den svenska översättningen har det engelska ordet "standards" översatts med "normer", ett ord som inte har någon tydlig innebörd. Det menar SSR konsumentråd och varnar för att översättningen kan få allvarliga konsekvenser för arbetet med att öka tillgängligheten i samhället.

SSR Konsumentråd är ett
organ som ska "slå vakt om användarnas inflytande" över arbetet med att ta fram och utveckla standarder. Idag finns styr olika standarder över stora delar av vår tillvaro. Allt ifrån utformning av produkter och tjänster till miljöarbete är i olika grad standardiserat.

Det är detta arbete som FN-konventinoen adresserar i artikel 4 f. Där står det så här på engelska: "State parties undertake: /…/ to promote universal design in the development of standards and guidelines".
I den svenska versionen översätts detta med att konventionsstaterna åtar sig att "främja universell utformning vid utveckling av normer och riktlinjer".

– Den bristfälliga översättningen får inte leda till att Sverige struntar i standardiseringsarbetet. Standarder styr de viktiga detaljerna oavsett om det handlar om transporter, hjälpmedel, informationssystem eller annat. Det är Sveriges skyldighet att delta i standardiseringen, säger Stig Håkansson, ordförande i SSR Konsumentråd, enligt ett pressmeddelande.

Läs mer om översättningen av konventionen:

Handikapprörelsen sov när konventionen översattes »

Den här artikeln har följande taggar:
FN-konventionen, standardisering

Text:

Kommentarer är avstängda.