Den nya standarden, Web content accessibility guidelines 2.0, ska göra såväl text och  bilder som ljud och video på webben tillgängligt för användare med olika typer av funktionsnedsättningar.

Enligt W3C ska den nya standarden dessutom vara lättare att förstå och använda samtidigt som den ger webbutvecklare mer utrymme för flexibilitet och uppfiningsrikedom.

Text:

Kommentarer är avstängda.