Ändrade regler kan ge betydligt mindre studentlägenheter, anser Boverket. Samtidigt bedyrar man att tillgängligheten inte ska bli sämre.

Genom att låta en soffa fungera som både säng, matplats och arbetsplats vill Boverket minska ytan på nya studentbostäder. Det framgår av en revidering av myndighetens byggregler som skickas ut på snabbremiss idag.

Överlappande funktioner har funnits med även i tidigare förslag om studentbostäder från Boverket men nu går man ett steg längre. Daglig samvaro, sömn och vila, måltider samt matlagning är funktioner som helt eller delvis ska kunna överlappa varandra i studentbostäder om högst 35 kvadratmeter

Det ska även räcka med att det finns ett rum och ett fönster i lägenheten plus ett hygienrum i de fall det inte delas med andra boende. Förslagen öppnar för betydande areaminskningar, skriver Boverket.

Kritiker har redan tidigare varnat för att förändringar av funktionskraven kan leda till sämre tillgänglighet och användbarhet för för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta avfärdas dock av Boverket som menar att de föreslagna lättnaderna i reglerna inte påverkar tillgängligheten.

”Bostäderna ska fortsatt vara tillgängliga”, skriver Boverket. Man medger dock att följderna av förslaget blir  att det får plats mindre möbler och inredning, men kraven på att bostäderna ska kunna användas av en person i rullstol kvarstår.

Läs hela förslaget till nya byggregler hos Boverket ›

Text:

Kommentarer är avstängda.