För Handikappombudsmannen utgjorde anmälningarna 2008  bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar merparten, säger DO Katri Linna i förordet till ombudsmännens årsredovisningar.

Majoriteten av dessa
tillgänglighetsanmälningar, som till största delen förklaras med de massanmälningsaktioner som handikapporganisationerna genomfört, har avsett situationer som inte kunnat täcks av diskrimineringsskyddet och därför har heller inte HO kunnat utreda dem.
– Det är hög tid att Sverige får ett lagskydd mot den diskriminering som det innebär att bli fysiskt utestängd från stora delar av samhällslivet, säger Katri Linna.

Läs Ombudsmännens årsredovisningar här

Text:

Kommentarer är avstängda.