Kollage: Riksdaghuset och ledamöterna Eva Olofsson, Eva Luttrop och Lennart Axelsson

Regeringen kom i dag till socialutskottet i riksdagen för att återkoppla om den delrapport som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, släppte i december om den statliga assistansersättningen. I ett tillkännagivande i maj förra året uppmanade riksdagen regeringen att påskynda arbetet med den personliga assistansen. ISF uppmanades att delrapportera sitt uppdrag senast i december, och regeringen att därefter återkomma till utskottet och delge ”eventuella behov av åtgärder för att upprätthålla intentionerna i LSS”.

Efter att SHT har pratat med företrädare för de rödgröna oppositionspartierna i dag står det klart att de är besvikna på regeringen. Enligt de tre partierna gjorde statssekreterare Ragnwi Marcelind från Socialdepartementet endast en sammanfattning av rapporten, och hänvisade till slutredovisningen av uppdraget i oktober 2014. Dessutom pekade statssekreteraren på att Försäkringskassan ska bli effektivare i sitt arbete och göra bedömningar som står sig bättre – åtgärder som ingen av de riksdagsledamöter SHT talat med ser som några nyheter.

– Tillkännagivandet var ju att de utifrån rapporten skulle ge förslag på åtgärder, och då känns det ju väldigt tunt att föreslå kontrollåtgärder för bättre handläggning, säger Lennart Axelsson från Socialdemokraterna.

Eva Luttropp sitter i socialutskottet och är Miljöpartiets talesperson i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

– Vi i oppositionen kände väl lite: vad gör vi nu då? Vi uttryckte allihopa att vi var rädda att inget skulle hända fram till 2014, säger hon.

Vänsterpartiet var det enda partiet som reserverade sig mot riksdagens tillkännagivande i maj. Partiet ansåg att frågan inte behövde utredas mer, utan att lagen genast borde förtydligas när det gäller behovsbedömningar för assistans.

– Det (tillkännagivandet red.anm) visade ju sig vara ett slag i luften. Jag kommer lägga en interpellation till Maria Larsson å det snaraste, säger Eva Olofsson från Vänsterpartiet.

Anders W Jonsson, centerpartistisk ordförande för socialutskottet, anser däremot att det är fullt rimligt att regeringen inte föreslår några nya åtgärder förrän ISF:s uppdrag är slutfört.

– Vi kan ju inte fatta beslut om vi inte har ett underlag, säger han till SHT.

SHT har försökt nå ansvariga på Socialdepartementet för att få en kommentar, men inte lyckats.

Text:

Kommentarer är avstängda.