Enligt Humana är fragmenteringen av den personliga assistansen ett allt större problem. I en färsk rapport (Juridisk årsbok 2012) har bolaget analyserat närmare 1000 enskilda bedömningsärenden från det senaste året och konstaterar att Försäkringskassan och kommunerna i allt större utsträckning räknar behov i minuter och beviljar assistans för olika punktinsatser. Det kan handla om att tid beviljas för att knäppa upp byxorna inför ett toalettbesök och att knäppa igen dem efter. Någon assistanstid för minuterna där emellan ges dock inte, hävdar Humana.

Resultatet blir att assistansen inte räcker till. Den beviljade tiden blir för knapp för att den assistansberättigades samlade behov ska kunna tillfredställas.
"Minuträknandet syftar inte till att sätta den enskildes hjälpbehov i centrum utan till att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt", skriver Humana och menar att gränsen på 20 timmars grundläggande behov som idag avgör om det är kommunen eller Försäkringskassan som har ansvar för assistansen bör ifrågasättas.
"Det är inte rimligt att personer med omfattande funktionsnedsättning tvingas att redogöra in absurdum för att stat och kommun tvistar om vem som ska ta kostnaden", skriver bolaget.

Humana menar också att det blir vanligare att föräldrar som söker personlig assistans för sina barn får avslag med motiveringen att stödet till barnet ingår i normalt föräldraansvar. Problemet är att motiveringen är helt godtycklig, anser bolaget. Det finns ingen definition av vad som är normalt föräldraansvar och ingen har heller försökt att utreda vad som ingår i definitionen. Humana kräver därför i rapporten att en sådan utredning görs och att den baseras på forskning.

Taggar: personlig assistans

Text:

Kommentarer är avstängda.