Närbild på en hundralappNystartsjobb är en arbetsmarknadspolitisk insats som infördes av regeringen för två år sedan. Idén är att göra det billigare för arbetsgivare att anställa någon som varit arbetslös länge.

Hittills har arbetsgivare kompenserats
med en summa motsvarande arbetsgivaravgiften om man anställer en person som varit utan arbete i minst ett år. Kompensationen betalas ut lika länge som den anställde har varit arbetslös.

Igår dubblerade regeringen
kompensationen till arbetsgivaren som ett led i försöken att motverka den piskande lågkonjunkturen. Regeringen sänker också tröskeln något genom att tillfälliga arbeten, upp till tre månader, inte påverkar om en person uppfyller kravet på tid i arbetslöshet.

I december hade drygt 16 000
personer ett nystartsjobb. Det är något färre än vad regeringen tidigare har räknat med. Inte desto mindre tror regeringen att antalet nystartsjobb ökar under 2009 till 21 000 personer, en nivå som kommer att bestå under de kommande två åren.
Ungefär 30 procent av de som har ett nystartsjobb är personer med någon form av funktionsnedsättning.

Tidigare i veckan presenterade
Ekot i Sveriges Radio siffror som visar att mindre än en tredjedel av dem som har ett nystartsjobb går vidare till ett vanligt jobb när nystartsjobbet löper ut. Mer än hälften gick tillbaka till arbetslöshet.

Text:

Kommentarer är avstängda.