Del av en flagga med FN-logganI början av nästa år ska Sverige för första gången rapportera till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
I går publicerade regeringen ett utkast till rapport på sin webbplats. I rapporten går man, artikel för artikel, igenom vad man har gjort för att leva upp till kraven i konventionen.

I mångt och mycket
känns läsningen som en upprepning av den uppföljning av den nationella planen för handikappolitiken som regeringen presenterade i våras. Regeringen redogör för vad som står i lagarna och vilka initiativ och myndighetsuppdrag man satt igång.
Däremot finns inte så mycket att läsa om att det konkreta utfallet av politiken inte alltid är succé. Under artikel nio, som handlar om tillgänglighet, skriver regeringen till exempel om kraven på tillgänglighet i kollektivtrafiken. Här berättar man att 40 tågstationer blev tillgängliga under 2010 och att fler ska bli tillgängliga under de närmaste åren. Att den dominerande tågoperatören i Sverige, statsägda SJ, under året inte har haft fungerande rullstolslyftar på sina X 2000-tåg, vilket tvingat många rullstolsburna resenärer till omvägar och omständliga resor, lämnas dock utanför rapporten.

Under artikel 27,
som handlar om arbete och sysselsättning skriver regeringen att införandet av nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder under de senaste åren har medfört att fler personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, fått ett arbete. Samtidigt visar den officiella statistiken att sysselsättningen i gruppen har sjunkit sedan slutet av 90-talet.
Att insatser som lönebidrag och OSA i större utsträckning går till män än till kvinnor är dock ett problem, påpekar regeringen.

Fram till torsdag i nästa vecka är det fritt fram för den som vill att lämna sina synpunkter på rapporten. Det gör man via ett formulär på regeringens hemsida.

Här hittar du rapporten och länk till formuläret »

Den här artikeln har följande taggar:
FN-konventionen, mänskliga rättigheter

Text:

Kommentarer är avstängda.