Dagens timschablon för assistansersättning är hög, anser regeringens utredare och föreslår förändringar i beräkningsmodellerna.

Den beräknade grundlönen i i dagens schablon är för hög, anser utredaren Agneta Rönn som idag har lämnat över betänkandet ”Förändrad assistansersättning” till barn- och äldreminister Maria Larsson.

Idag används fel arbetstidsmått i förhållande till hur det ser ut i privat respektive kommunal sektor, skriver utredaren. Dessutom har inte den senast kända lönestatistiken använts i beräkningen, menar hon. Därtill har beräkningstekniska skäl gjort att schablonens del för övriga kostnader ökat kraftigt, skriver Agneta Rönn.

Sammantaget borde timersättningen för 2013 varit 20 kronor lägre per timme, menar utredaren. För 2014 blir skillnaden något mindre. Dagens nivå är mer anpassad till kommunernas kostnadsläge och gynnar därmed privata bolag som har en något lägre kostnadsnivå, skriver utredningen.

Utredaren föreslår att beräkningsmodellerna för timschablonen ändras så att ”det på ett bättre sätt än tidigare följer löne- och kostnadsutvecklingen”.

Dessutom vill hon dela upp ersättningen i två schabloner: En grundschablon och en tilläggsschablon för de användare som har särskilt stora behov av assistans på nätter och helger.

Bland förslagen finns också ett obligatoriskt avtal mellan utföraren och den assistansberättigade. Avtalet ska innehålla ett antal punkter av betydelse för assistansens kvalitet, ersättningens användning och brukarens inflytande.

Det ska inte längre vara möjligt att bli anställd som arbetsledare för sina egna assistenter och ta emot lön för ett sådant arbete.

 

Text:

Kommentarer är avstängda.