Utsnitt av omslaget till utreningen om åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningFörsäkringskassan tillstyrker de flesta förslagen i utredningen som blev klar i februari. De flesta förslagen är bra och kommer att underlätta arbetet mot fusk och felaktigheter, tror myndigheten.
Bland annat välkomnar man förslagen om att assistansanordnare får skyldighet att lämna uppgifter om den assistansberättigade till Försäkringskassan. Man understryker dock att det bara är information som berör rätten till assistansersättning som ska lämnas vidare. Annan kunskap om användarens livssituations ska stanna hos anordnaren, skriver Försäkringskassan

På en punkt är man kritisk till utredningen. Utredaren kunde i större utsträckning kunde ha anlagt ett brukarperspektiv och även ett barnperspektiv i arbetet, anser Försäkringskassan. På så vis hade man på ett tydligare sätt kunnat visa på vilka konsekvenser förslagen får för de assistansberättigade.

Från andra remissinstanser är domen över utredningen betydligt mera kritisk. Till exempel sågar asssistanskooperativet Stil och Independent living institute (ILI) stora delar av utredningen i ett gemensamt remissvar.
"Tyvärr tvingas vi konstatera att den utredning som föreligger, inte ens på långa vägar kan leva upp till de minimikrav som man kan ställa på en genomgång som denna", skriver de.

De båda menar också att utredningens breda definition av fusk leder till att en brist på fokus som gör att förslagen saknar både precision och skärpa.
De siffror över det uppskattade fusket som utredningen presenterar saknar dessutom faktagrund menar Stil och ILI.
Dessutom kritiserar man utredaren för att angripa centrala begrepp och bestämmelser i rättighetslagstiftningen.
"Gång på gång har det fastslagits att det råder politisk samsyn kring den centrala betydelse som assistansen har i assistansanvändarnas vardag. Alla utom utredaren tycks ha förstått vikten av att ha en stark rättighetslagstiftning på detta område", skriver Stil och ILI.

Kritik kommer
även från assistanskooperativet JAG som kallar utredningen fördomsfull och okunnig. Framför allt vänder sig JAG mot förslaget att en god man inte ska få vara assistent åt sin klient. Dessutom reagerar man mot att anhöriga till personer med funktionsnedsättning av utredningen utmålas som "samvetslösa brottslingar".

Andra reaktioner: Friheten hotas av jakt på fusk »

Taggar: personlig assistans

Text:

Kommentarer är avstängda.