Arbetsförmedlingens logo på en skylt.I april väntas de första deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin nå insatsens tredje steg. Det innebär att de som har deltagit i programmet i 450 dagar utan att få något jobb ska erbjudas en varaktig samhällsnyttig sysselsättning.

Regeringen har nu beslutat om vad det tredje steget ska innebära. Arbetsförmedlingen får ansvar för att deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin får en plats i ett företag – privat eller socialt – eller hos en offentlig verksamhet eller en organisation.
Det som görs ska syfta till att deltagarna får ett arbete.

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med lokala företag, kommuner och ESF-rådet bilda en grupp som fixar fram platser för personer i programmet.
Den som erbjuder sysselsättning till en person i tredje fasen får ersättning med 225 kronor per dag.

Jobb- och utvecklingsgarantin
infördes av regeringen sommaren 2007 och riktar sig till dem som varit arbetslösa mer än 300 dagar. I garantins första fas fokuseras på jobbsökning med hjälp av en coach. De som inte har fått jobb efter 150 dagar i fas ett går vidare till fas två där man kan ges möjlighet till arbetsträning eller praktik.

I november deltog 48 000 personer i jobb- och utvecklingsgarantin. Ungefär 30 procent av deltagarna är personer med funktionsnedsättning.

Text:

Kommentarer är avstängda.