Margareta Cederfeldt
Margareta Cederfeldt (M)

Margareta Cederfelt, riksdagsledamot i civilutskottet, har i flera debattartiklar argumenterat för att tillgänglighetskraven inte behöver gälla alla nya bostäder.

I tidningen Arkitekten att bostadsbristen för studenter är ett allvarligt samhällsproblem. För att komma till rätta med situationen krävs enklare byggregler. Hon lyfter fram Boverkets förslag som bra, men menar att bullernivåerna behöver höjas ännu mer och att tillgängligheten  måste bli lägre.

”Studenter efterfrågar små, billiga lägenheter under kortare perioder. För att kunna tillhandahålla detta krävs att vi ifrågasätter alla byggregler som inte är grundläggande för människors säkerhet och hälsa.”, avslutar den moderata riksdagsledamoten sin artikel. SHT ringde upp henne för att be henne utveckla hur otillgängligt hon vill bygga.

– Jag tycker det är viktigt att vi ser till att bygga fler bostäder, men jag tycker också det är viktigt att det finns bostäder för personer med särskilda behov. Jag har inte tagit ställning till hur långt vi ska gå, men jag tror inte vi kan ställa samma krav på tillgänglighet för alla bostäder.

– Det råder en bostadsbrist där andelen tillgängliga bostäder vida understiger behovet. Då tror jag att det är viktigt att se till att det byggs mer, och då kommer också fler tillgängliga bostäder att byggas.

Ser du något problem med att förespråka en sådan linje ur perspektivet allas lika möjligheter, till exempel när det gäller att hälsa på hos sina vänner?

–  Jag förstår att det kan vara ett problem, ja, precis på samma sätt som det kan vara problem att hälsa på folk som inte bor i nybyggda lägenheter. Jag kan inte se att vi tar ett steg tillbaka, när vi vill bygga fler bostäder.

Kan en lägenhet som experimentbostäderna på 8-10 kvadrat vara god nog standard?

– Ja, det tror jag. Eftersom det handlar om en begränsad tid som man bor där.

Boverket har nyligen utrett frågan om tillgänglighet. Hur ser du på deras slutsatser?

– Jag vill inte kommentera Boverkets förslag, för jag har det inte framför mig. Men vi har ju tillsatt andra bostadsutredningar också, som kollar på buller och andra delar än tillgängligheten.

När du talar om vad studenter vill ha och vad du tror att de kan tänka sig, anser du dig tala för studenter med rörelsenedsättning också då?

– Ja, de kan också vilja ha fler bostäder, självfallet. Jag tror att studenter vill ha fler bostäder, även personer med funktionsnedsättning.

Text:

Kommentarer är avstängda.